Spolu dětem, o.p.s.

Co konkrétně Spolu dětem o.p.s. dělají?

Všechny jejich projekty reagují na skutečné potřeby dětí v dětských domovech a v náhradní rodinné péči.

● pořádájí vzdělávací aktivity a praktické workshopy

● připravují děti na odchod z dětského domova a vstup do života

● snaží se o co největší integraci dětí

● informují o náhradní rodinné péči

Napsali o sobě: Na prvním místě je pro nás zájem dítěte. Naší vizí je stav, kdy se život dětí vyrůstajících v dětských domovech neliší od života dětí vyrůstajících v biologických rodinách víc, než je nezbytně nutné. Zároveň si přejeme, aby se co nejvíce dětí z domovů dostalo do náhradních rodin.

V projektu „Postav se na vlastní nohy“ Jde o tréninky dospělosti pro děti, které se chystají opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy.

Děti pomocí zážitků učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak v nich jednat. S mladými lidmi pracujeme interaktivními metodami a nácvikem praktických dovedností.  Nedílnou součástí projektu je zapojení účastníků do pracovního procesu, a to formou krátkodobých brigád.