Nadace Terezy Maxové dětem

Projekt Comenius

Cílem projektu Comenius realizovaného Nadací Terezy Maxové dětem za finanční účasti společnosti CTP je podpořit znevýhodněné děti vyrůstající v ústavních zařízeních v oblasti vzdělávání. 

Podpora je určena pro děti ve věku od 6 let – žáky základních škol, studenty středních škol a odborných učilišť, případně vysokých škol. Finanční podpora je směřována na doučování.

DĚKUJEME NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM ZA NEMALOU PODPORU A ZA MOŽNOST SE PROJEKTU ÚČASTNIT.