O nás

Základní informace

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy s nepřetržitým provozem. Součástí dětského domova je školní jídelna.

Plný název:

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo organizace: 738 01 Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126
Kapacita: 56 dětí (7 rodinných skupin)

IČO: 68334222
DIČ: CZ 68334222
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, č.ú. 19-3754230287/0100
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava
Pracoviště (kontakty):

738 01 Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126
738 01 Frýdek-Místek, Bruzovská 1355

Náš domov má také zajímavou historii.