Děti

Všechny děti v dětském domově mají soudem nařízenou ústavní výchovu, proto je nutné respektovat pravidla, která vycházejí ze zákona – zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.

Jak postupovat při návštěvě dítěte v DD

Děti můžete navštěvovat po domluvě s vychovatelem rodinné skupiny především v odpoledních hodinách nebo o víkendech. Je lepší se předem dohodnout telefonicky, aby se nenarušil program rodinné skupiny nebo školní povinnosti dítěte.

Jak postupovat při krátkodobé návštěvě dítěte ve Vaší domácnosti

V první řadě je nutné napsat si písemnou žádost, ve které uvedete jméno dítěte, Vaše jméno a adresu a termín krátkodobé návštěvy. Tato žádost bude postoupena sociální pracovnici u příslušného městského úřadu, odboru sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice se poté s Vámi zkontaktuje,eventuelně prověří podmínky v místě plánovaného pobytu dítěte. Žádost o krátkodobý pobyt je proto nutné předložit s dostatečným časovým předstihem.

Jak postupovat při Žádosti o svěření dítěte do pěstounské péče

V dětském domově jsou děti, které ze sociálních či jiných důvodů nemohou žít ve své biologické rodině. Někteří rodiče se o své děti zajímají a snaží se své děti navštěvovat. Ale jsou i děti, které nemají se svými rodiči žádný kontakt. V těchto případech jsme vděčni za možnost najít dítěti náhradní rodinu, která alespoň částečně supluje rodinu biologickou. Pokud máte zájem stát se tzv. pěstounskou rodinou, obraťte se, prosím, na Krajský úřad v Ostravě, ul. 28.října 117, odbor sociálních věcí, kde Vám poradí s konkrétními kroky při vyřizování žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče.

Žádost o povolení pobytu dítěte naleznete ZDE.