Můžete pomoci

Milí přátelé,

obracíme se na Vás s žádostí jménem dětí našeho dětského domova. V našem domově žije nyní 56 dětí ve věku od 3 let. Jsou zde děti, kterým jejich rodina není schopna vytvořit vhodné podmínky pro pobyt doma.

Máme zde děti zdravé, ale i zdravotně postižené. Naší snahou je umožnit všem prožít klidné dětství. Zároveň chceme děti vybavit takovými dovednostmi, aby se byly schopny uplatnit v dalších obdobích svého nelehkého života. Finančně provoz zařízení dotuje stát. Ne všechny aktivity či potřeby jsme však schopni pokrýt z těchto prostředků.

Hledáme proto firmy, kterým nejsou děti z dětských domovů lhostejné. Hledáme firmy, které by nám byly ochotny pomoci.

Děkujeme.

Jménem dětí i zaměstnanců

Mgr. et Mgr. Břetislav Váca

ředitel

Za současnou podporu upřímně děkujeme těmto dárcům.

Co potřebujeme?