Historie

Náš dětský domov vznikl sloučením dětských domovů ve Frýdku-Místku.

Na základě usnesení č.25/2277/1-5 ze dne 25.9.2008 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo

1) o sloučení organizací Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace, a Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace s účinností od 31. 12. 2008

2) o zrušení organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace, IČ 60043652, s účinností od 31. 12. 2008

3) že přejímající organizací se stane Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace, IČ 68334222

4) že všechna práva a závazky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace, IČ 60043652, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace, IČ 68334222

5) o změně názvu sloučené organizace na

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Oba uvedené dětské domovy měly v době sloučení již bohatou minulost .

Historie Dětského domova Bruzovská, příspěvkové organizace sahá až do roku 1947, kdy byla Zemskou školní radou v Brně zřízena Pomocná škola v Místku se dvěma třídami.

Od roku 1952 bylo známo jako Zvláštní škola a Zvláštní dětský domov.

Posléze bylo roku 1962 přejmenováno na Zvláštní školu internátní, jejíž internát byl umístěn v nynější budově odborných učeben místeckého gymnázia a škola se šesti třídami v nevyhovující staré budově na ul. ČSA (bývalá ul.Piskořova) ve Frýdku-Místku.

V roce 1983 se internát přemístil do nynější budovy Dětského domova na ul. Bruzovské č.328, pro školu byl v letech 1991-1993 zrekonstruován objekt na ul. Hálkově 927 ve Frýdku-Místku.

Od 1.9.1998 bylo zařízení přejmenováno na Dětský domov se speciálními školami.

S účinností od 1.1.2003 rozhodnutím Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (usnesením č.12/276/1 ze dne 19.9.2002) došlo ke sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Dětského domova se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 a organizace Speciální školy, Frýdek-Místek, Míru 1313 a zároveň ke zřízení speciálně pedagogického centra jako nové součásti.

S účinností od 1.7.2003 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č.16/501/1 ze dne 19.6.2003 rozhodlo o změně názvu organizace na Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 a omezení předmětu činnosti organizace na současný rozsah.

Zároveň byla od 1.7.2003 zřízena nová příspěvková organizace : Speciální školy, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace. Tato organizace převzala dosavadní ostatní součásti a přechodem práv a povinností z pracovně právních vztahů i zaměstnance těchto součástí.

Od 1.1.2006 bylo zařízení přejmenováno na Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Bruzovská 328, příspěvková organizace.

Od 1.9.2006 byl uveden po rekonstrukci do provozu rodinný dům na ul.Bruzovské 1355 pro ubytování 1 rodinné skupiny.

Přes různé výše uvedené názvy vždy zařízení pečovalo o děti se soudně nařízenou ústavní výchovou, do roku 2001 i o děti – žáky speciálních škol ubytované internátně.

Historie Dětského domova „Na Hrázi“, příspěvkové organizace se začala psát 1.srpna 1955 v městečku Brušperk.

Do budovy osmileté střední školy, po vystěhování Vysoké Školy Báňské byl toho dne přestěhován „záchytný“ dětský domov z Bohumína. Název byl změněn na dětský domov.

Zásadní obrat v životě dětí dětského domova nastal v roce 1966. Nová koncepce změnila obrovské třídy dřevěnými přepážkami v menší místnosti. Snižovala se kapacita umisťovaných dětí a zlepšovaly se podmínky i pro výchovně vzdělávací práci.

Důležitý rok pro historii DD je 1972 kdy došlo k posunutí hranice odchodu dětí z DD z 15 na 18 let.

19. července 2004 se zařízení přestěhovalo do nově zrekonstruovaného objektu Na Hrázi 2126 ve Frýdku-Místku.