Projekt Výtvarné techniky

S tvořivými dětmi jsme nezaháleli ani letos. Všichni, kteří měli chuť a zájem, se nepravidelně, ale poměrně často setkávali proto, aby se naučili novým technikám, zdokonalili se v tom, čemu se již naučili, ale také, a to není nepodstatné, se setkali při zajímavé práci, v dobré společnosti a aby relaxovali.

Z výsledků naší práce navíc měli radost další lidé… v době vánoční to byli naši blízcí a návštěvníci kostela svatého Jana, kteří se zúčastnili benefičního koncertu. O Velikonocích jsme dodrželi tradici malování kraslic – každý si vejce vyzdobil dle svého vkusu a nápadu. Ani naši pec jsme nenechali ladem, naložili jsme ji miskami, anděly dalšími drobnými výrobky, kterými jsme obdarovali všechny kolem sebe. Stejně tak jako srdci vylitými ze sádry, krásnými drátkovanými květinami, čtyřlístky, srdíčky. Novinkou se pro mnohé stal linoryt. Jednou z odměn byl i úspěch v soutěži, kam jsme se přihlásili s kolektivní prací techniky enkaustiky, tedy malování horkými vosky pomocí speciálních žehliček. Vysloužili jsme si 2. místo a postup do celostátního finále do Prahy. A abychom na své výrobky nezapomněli, krásně jsme si jimi vyzdobili také domov.

Těší nás, že jsou děti stále tak kreativní a že je umělecká činnost baví.

Publikováno: 5.7.2023 | Autor: teta Hanka