Kronika

Projekt Výtvarné techniky

S tvořivými dětmi jsme nezaháleli ani letos. Všichni, kteří měli chuť a zájem, se nepravidelně, ale poměrně často setkávali proto, aby se naučili novým technikám, zdokonalili se v tom, čemu se již naučili, ale také, a to není nepodstatné, se setkali při zajímavé práci, v dobré společnosti a aby relaxovali.

(Pokračování textu…)

Retro Den dětí

V sobotu 4. 6. 2023 se v Hodoňovicích uskutečnil Dětský den. Pro děti byla připravena spousta atrakcí, kde si mohly zasoutěžit.  A nebyla to ledajaká stanoviště, místní dobrovolníci si připravili stanoviště s retro úkoly…

(Pokračování textu…)