Tréninky dospělosti

Ve dnech 6. 4. 2017 – 9. 4. 2017 jsme absolvovali první prodloužený víkend projektu „Tréninky dospělosti“, který tradičně organizuje nezisková organizace Spolu dětem.

Ve čtvrtek jsme se vydali na cestu do Prahy, v naší skupince panovala dobrá nálada a cestu vlakem jsme si s úsměvem vychutnávali. I letos jsme se ubytovali v hotelu Pramen a užili si klidný večer.

V pátek ráno jsme se všichni společně setkali s manažerkou projektu Janou, která nás mile přivítala a zároveň dětem představila lektory Pavla, Bětku a M….? Celý víkend lektoři pracovali s početnou skupinou dětí z různých dětských domovů. Pro děti si připravili pestrý program. Děti měly možnost vzájemně se seznámit, formou her a nejrůznějších aktivit navázat nová přátelství, vytvořit pohodovou atmosféru, vzájemnou důvěru a dobrý základ pro další víkendy projektu „Tréninky dospělosti“.

Volné večery jsme vyplnili návštěvami historického centra. Navštívili jsme Pražský hrad, prohlédli jsme si Katedrálu sv. Víta a měli jsme možnost projít Zlatou uličkou. Děti uchvátil krásný výhled na Prahu. Samozřejmostí byl Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí. V neděli po dopoledním programu jsme společně ukončili 1. školení projektu a už při odjezdu jsme se začali těšit na příště.

Akce se všem opravdu líbila, děti si užily celý víkend a hlavně se stala přínosem pro jejich další život. 

Publikováno: 30.4.2017 | Autor: teta Majka