Tréninky dospělosti v Praze

Dospívající děti z našeho dětského domova se zúčastnily projektu „Tréninky dospělosti“, jehož úspěšným realizátorem je již několik let organizace Spolu dětem.

Cílem projektu je co nejlépe připravit dospívající mládež na vstup do samostatného života po odchodu z dětského domova. Pro většinu z nich je právě toto období velmi náročné a zároveň rizikové. Jak předcházet a odolat nástrahám, vyrovnat se s potížemi a jak řešit nečekané problémy ve společnosti, to vše se děti učily v průběhu modelových situacích, které pro ně připravili lektoři Bětka, Monika a Pavel. Akce probíhala v pěti prodloužených víkendech v Praze v hotelu Pramen. Vzdělávání bylo zaměřeno na zaměstnání, bydlení, finance a komunikaci. Zážitkovou formou besed, cvičení a workshopu se děti naučily spoustu zajímavých a užitečných věcí, které určitě využijí při opuštění domova. Děti si např. napsaly životopis, motivační dopis a následně si vyzkoušely pracovní pohovory na nečisto se zaměstnanci VŠ ekonomické v Praze a firmy HILTI. Některé děti velmi překvapilo, když s nimi personální pracovníci začali hovořit anglicky (v životopisu totiž uvedli, že angličtinu ovládají).

Další zajímavou akcí byla exkurze do nízkoprahového ubytovacího zařízení Armády spásy, které poskytuje sociální služby osobám bez přístřeší. Dětí tak získaly potřebné informace o azylovém domě, noclehárně a nízkoprahovém denním centru. Součástí projektu byla i večerní prohlídka „ Poznej Prahu očima lidí bez domova“ s bývalým bezdomovcem z organizace Pragulic, který nám barvitě vylíčil svůj život na ulici. Nechyběla ani relaxace v podobě zážitkových her a muzikoterapie. Navštívili jsme Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška, kino na Černém mostě, zahráli únikovou hru Dědictví, Laser Game, bowling, nebo si užívali kouzla večerní Prahy.

Tréninky dospělosti se dětem líbily, všechny víkendy si užily a všechny prožitky byly přínosem pro jejich další život.

Jsme velmi rádi, že můžeme využít nabídky nadace Spolu dětem o.p.s., která nám svou obsahovou náplní projektu pomáhá připravovat naše děti na samostatný život, protože čím lépe budou děti připraveny, tím mají větší šanci vést spokojený a plnohodnotný život a uplatnit se ve společnosti a na trhu práce.

Publikováno: 17.1.2023 | Autor: teta Majka