Sportovně zábavná charitativní akce pro dětské domovy

Také letos jsme se mohli zúčastnit úžasné sportovně zábavné akce, která probíhala ve sportovním areálu Golf park Lhotka v Ostravě-Lhotce.

Připravený program byl vskutku bohatý. Dopoledne si golfoví začátečníci, to jsme byly my děti a doprovázející vychovatelé, měli možnost nacvičit odpaly či putting na golfových greenech. Zajímavá byla také střelba z luku nebo šipkami na cíl z foukací píšťaly. Nebojácní mohli svou odvahu prokázat na dětském rodeu. Celé dopoledne se trénovalo a procvičovalo.

Odpoledne pak všechny děti soutěžily v základních golfových úderech, drivingu, chippingu a putingu. Názvy jednotlivých odpalů se nám pletly už při nácviku a pletou se nám dodnes.

Při soutěži děti usilovně mířily do jamek, ale míčky se stejně kutálely, kam chtěly. A tak velkým úspěchem byla alespoň 25cm vzdálenost od jamky. Sílu úderu prokazovali zejména chlapci při odpalování míčků do dálky. Při odpalování míčku do sítě se nám zdálo, že se cíl pohybuje, protože umístit míček do sítě nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo.

Každý úder, který se alespoň přiblížil cíli, jsme bouřlivě oslavili voláním: „Hurá, jsi dobrý, úžasné.“

Na závěr celého zápolení proběhlo vyhlášení výsledků. V nejdelším odpalu obsadil náš Honza z dvojky 3. místo. V chippingu obsadil Honza z trojky také 3. místo.

Při odchodu všechny děti ještě obdržely upomínkové předměty. V průběhu celého dne měly děti dostatek nápojů a ovoce, ochutnaly zajímavé dobrůtky. Výborný byl také oběd. Děkujeme všem za skvělou akci, které jsme se mohli opět zúčastnit…

Publikováno: 19.7.2017 | Autor: teta Věrka