Plavili jsme se na raftu po Dyji

Už někdy v dubnu jsme dostali nabídku od Petra Goldmanna, že bychom mohli sjíždět na raftu řeku Dyji a její části. Slovo dalo slovo a po všech nezbytných přípravách se dne 18.7.2022 vydali na cestu.

Po nabalení všech důležitých i méně důležitých věcí jsme vyrazili ještě na nákup, protože s prázdným žaludkem se špatně jede. V pozdních odpoledních hodinách dorážíme do cíle našeho pobytu a to do tábořiště v Nejdku. Tam už nás čekalo vybalování, stavění stanů, večeře a postupná večerka.

Ráno jsme se probudili do krásného slunného dne. Následovala ranní hygiena, příprava snídaně a svačin na celý den. S Petrem jsme společně nafoukli raft, nachystali pádla, upevnili jsme si na sebe vesty a řekli jsme si zásady, které budou po dobu pobytu nejen na vodě platit. Ještě drobné úpravy výstroje a hurá na vodu. Nastupujeme přímo u tábořiště, kterým protéká Zámecká Dyje. Učíme se základy pádlování, pozorujeme přírodu a povídáme si o všem co nás napadá. I když pádlujeme proti proudu a musíme se cestou vyhýbat spadlým kmenům cesta nám ubíhá velmi rychle. Na konci Zámecké Dyji přenášíme raft přes val do Dyje a pokračujeme už po proudu dále směr Břeclav. V půli cesty opět přenášíme raft a napojujeme se na Starou Dyji, která nás zavede až k Minaretu, který je součástí rozsáhlého komplexu zámku a zahrad s dalšími památkami. U Minaretu si dáváme pauzu na svačinu a hlavně na pití, protože sluníčko nás docela dost vysušuje. Po vydatné svačině a doplnění tekutin nás čeká napojení na Zámeckou Dyji a proti proudu zpět do tábořiště v Nejdku. Teď už nás čekala osvěžující sprcha, sušení věcí, příprava večeře a odpočinek. Unavení z dnešní plavby postupně usínáme a těšíme se na další den co nám přinese.

Druhý den ráno se opět probouzíme do krásného dne. Společně odjíždíme na nákup potravin a mezi tím, než si nachystáme v kempu svačinu na celý den, Petr převáží auto na dnešní místo dojezdu raftem. Zpět do kempu dojíždí druhým autem ve společnosti dalších dvou vodáků. Po dochystání nezbytných věcí, upevnění vest a dofoukání raftu vyrážíme z tábořiště tentokrát po proudu Zámecké Dyje až do areálu zahrad zámku Lednice. Tady vysedáme z raftu a po souši jdeme navštívit Minaret a z výšky se podívat, co vše můžeme zahlédnout. Nesmí nám také uniknout prohlídka zahrad a zámku. Čas nás pomalu tlačí a my opět vyrážíme na raftu dále po Zámecké Dyji až k Janovu hradu. Tady máme připravené auto, suché věci na převlečení. Po vyčištění a částečném vysušení raftu vše sbalíme do auta a jedeme do Břeclavi na nákup potravin. Po příjezdu do tábořiště nás čeká sprcha, sběr dřeva na oheň a opékání párků na večeři. Po večeři postupně jdeme spát, protože i dnešek byl velmi náročný a jsme už unaveni.

Poslední den našeho pobytu byl ve znamení balení věcí, stanu, raftu atd. Po snídani, nachystání svačin na cestu domů a dobalení věcí do auta jsme se rozloučili s velmi příjemnou a ochotnou majitelkou tábořiště. Ta ještě dětem na cestu uvařila kukuřici a my jsme mohli vyrazit k nedalekému rybníku Šutrák v Rakvicích. Tady nás čekal oběd, ale hlavně koupání a dovádění ve vodě. Po pořádném osvěžení v rybníku jsme nastoupili do auta a vyrazili zpět do Frýdku – Místku. Cestou jsme únavou usnuli a většina z nás se probudila těsně před dojezdem do domova. Vybalování věcí, rozloučení a hlavně poděkování Petrovi za velmi zdařilou akci. V domově jsme se osprchovali, povečeřeli a unaveni, ale spokojeni jsme si vyprávěli zážitky z pobytu u vody.

Ještě jednou děkuji Petrovi Goldmannovi za zajištění raftu, vest a dalších nezbytných věcí, bez kterých by se tato akce nemohla konat. Věřím, že příští rok takovou akci zopakujeme, a že se z toho stane tradice.

Publikováno: 1.8.2022 | Autor: strejda Lukáš