Můj nejmilejší koncert – krajské kolo

Každý rok se koná přehlídka zájmové činnosti dětí dětských domovů. Krajské kolo bylo letos v Melči. Po strastiplné zasněžené cestě jsme dorazili na místo, kde na nás již netrpělivě čekali.

Ihned jsme byli uvedeni do šaten a byl zahájen program Nejmilejšího koncertu. Postupně vystupovaly děti z jednotlivých domovů a předváděly své umění. Program byl velice pěkný, bohatý  a všechny děti se moc, moc snažily. Proběhla zde taneční vystoupení, pěvecké a malé jevištní formy.  Naše děti měly připravené dvě vystoupení: pohádku O Palečkovi (získali jsme 3. místo) a aerobic  Šmoulové.  

Celý program uváděla Monika Žídková, v porotě byl herec Tomáš Dastlík a stepař Mirek Spáčil, který měl také své vystoupení. Tomáš Dastlík byl v obložení dětí, které se s ním fotily. Celá akce byla moc hezky připravena a všichni jsme si ji moc užili. Celé vystoupení budeme opakovat i na Dětském dni v Kozlovicích.

Publikováno: 9.5.2017 | Autor: Verča