Letní prázdninový pobyt na Valašsku

Na týdenní pobyt do hotelu Lúka ve Velkých Karlovicích jsme odjeli v sobotu. První dny nám počasí přálo a my se mohli koupat v přírodním koupališti v Novém Hrozenkově. Pak už počasí nebylo tak přívětivé, ale nám to nevadilo. S tetami a strejdy jsme chodili na procházky, výlety, hráli hry a soutěžili.

Zajímavý byl výšlap na Vsackou Tanečnici, kam došli jen ti nejzdatnější. Ostatní si čekání na jejich návrat zpříjemnili soutěžemi. V úterý se tetičky a strejdové („strejdičkové“) vystřídali. Pak nás vychovatelé vzali na procházku, která sice nebyla dlouhá, ale dost náročná. Další den si pro nás připravili různé hry, do kterých jsme se všichni statečně zapojili. Starší hráli loupežnickou hru v lese, mladší zase stavěli skřítkům domečky

a přírodninami ozdobili lesní vílu Moničku. Další hry již probíhaly v okolí hotelu, a když nám pršelo, hráli jsme si uvnitř. Ani předposlední den nám počasí nedovolili se koupat, a tak se pěšky vydáváme do centra Velkých Karlovic. Tamní muzeum bylo zajímavé, viděli jsme předměty, které kdysi lidé žijící na vesnici běžně používali. Průvodce (pán, který vystavené předměty zná z dob svého mládí) nám předvedl, jaký zvuk vydávají řehtačky a hrkačky. Někteří z nás si na dřevěných předmětech mohli sami zařehtat a zahrkat. Návštěvu města jsme zakončili výbornou zmrzlinou, kterou nám koupila teta Majka. Po návratu nás už čekala uvařená večeře. Jídlo na talíři každý snědl s chutí, hladovci si jako vždy chodili přidat.

„Bylo to tu fajné, moc jsme si to užili a těšíme se na další príma výjezd.“

Děkujeme šikovným kuchařkám za skvělé jídlo, vedení hotelu Lúka za příjemný pobyt.

Publikováno: 11.8.2014 | Autor: děti z dvojky