Jak jsme besedovali o práci policejních psů

Na konci června proběhla na hřišti u našeho DD beseda a ukázka z výcviku policejních psů. Zavítali k nám ppor. Radim Carbol a jeho tříletý pes Nell a prap. Martin Měch ze Skupiny služební kynologie Policie ČR ve Frýdku-Místku.

Nejprve nám ppor. Carbol vyprávěl jaké psy a k čemu policie využívá, jak jsou psi vybíráni a cvičeni, hovořil o práci psovoda, o vztahu mezi psovodem a svěřeným psem. Dozvěděli jsme se také, kdy a jak služební psi odcházejí do psího důchodu a mnoho dalších informací. Velmi zajímavé byly příběhy z praxe. Následovaly praktické ukázky základního výcviku jako např. chůze u nohy, štěkání na povel, zvládání základních povelů psovoda. Aby mohla proběhnout ukázka vyhledání a zadržení pachatele, musel si v zájmu zachování zdraví prap. Měch obléknout ochranný oblek. Až poté byl připraven bezpečně sehrát úlohu nekalého živlu. Obdivovali jsme odvahu a oddanost psa, který se nezalekl ani útoku ani střelby a plnil rozkazy psovoda a chránil jej. Bylo úžasné pozorovat jejich společnou práci. Na závěr psovodi umožnili dětem prohlídku služebního vozu i ochranného obleku. Odpovídali ochotně na jejich všetečné dotazy.

Děti svěřené do naší péče se snažíme dobře připravit na budoucí život a tato akce byla přínosem v prevenci rizikových projevů chování dětí a mládeže DD, přispěla rovněž k pozitivnějšímu vnímání policie.

Publikováno: 25.7.2017 | Autor: teta Lída