Dětský den

V neděli 31. 5. 2020 se uskutečnil v našem domově dětský den, kterého se zúčastnilo celkem 38 dětí a 6 vychovatelů…

Vzhledem k nepříznivému počasí probíhala akce v interiéru budovy DD. Pro děti bylo připraveno celkem pět stanovišť, ve kterých si děti mohly vyzkoušet různé pohybové a vědomostní aktivity. Celý den se nesl v duchu týmové spolupráce a soupeřili mezi sebou ne jednotlivci, ale jednotlivé rodinné skupiny. Celou budovou se ozýval spokojený dětský smích a výskot a o toto nám, organizátorům  akce ( vedení DD a jednotliví vychovatelé), šlo především. Nebylo vítězů či poražených, byly jen spokojené děti, které byly navíc odměněny za svou snahu sladkostmi.

Publikováno: 11.6.2020 | Autor: teta Jana S.