Báječný dětský den s Adrou

U příležitosti Dne dětí připravily naši přátelé – dobrovolníci z ADRY soutěžně zábavné odpoledne. Vytvořili jednotlivá stanoviště zaměřená nejen na prověření zručnosti a sportovní dovednosti, ale také paměti a tvořivosti…

Na startu děti obdržely kartičku, na kterou sbíraly razítka za splnění úkolu na stanovišti. Nad očekávání se také zapojily starší děti, které sice ze začátku dávaly najevo dětinskost akce, ale nakonec i je zvědavost a zápal přemohly. Kdo splnil úkoly na všech stanovištích a získal všechna razítka, dostal za odměnu tašku plnou dobrot a pití.

Během soutěží se starší děti zapojily do přípravy dřeva na táborový oheň a nezbytné opékání párků. Protože se všichni činili a dřeva bylo dost, plápolal oheň dlouho do večera. Jedlo se, pilo se, zábava nevázla a všichni se bavili. Navíc se přidaly písničky s kytarou, a to dodalo krásnému odpoledni hezkou tečku.

Děkujeme všem dobrovolníkům za krásné odpoledne a podvečer.

Publikováno: 5.6.2023 | Autor: strejda Jirka