Spolupráce

Děti z dětských domovů bývají nezřídka cílovou skupinou projektů různých organizací. Jsme těmto organizacím velmi vděčni za pomoc a podporu. Moc si vážíme projektů, které se orientují na rozšiřování kompetencí našich dětí a koneckonců i zaměstnanců dětského domova a projektů, které plní dětem jejich sny.

Mezi pro nás nejcenější projekty externích organizací, kterých se účastníme, patří projekty:

VÍM, CO CHCI – VÍM, JAK NA TO

DEJME DĚTEM ŠANCI