OKAP II

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP II)
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Realizace projektu: 7/2021 – 11/2023

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi. Konkrétním realizátorem je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.
Projekt se týká především těchto aktivit:
O2 Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj
O4 Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání
O12 Podpora pedagogického vedení škol a školských zařízení
K3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání
P2 Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji polytechnického vzdělávání
PIK4 Podpora podnikavosti a kreativity, rozvoj funkční gramotnosti
I1 ICT kompetence pracovníků ve školství
INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání