Spolu dětem, o.p.s.

V květnových, říjnových a listopadových termínech jsme se zúčastnili projektu „Postav se na vlastní nohy“. Tento projekt organizovala nadace Spolu dětem. Chtěli bychom poděkovat manažerce Janě Kotalové a lektorům Bětce a Pavlovi, kteří nás provedli světem financí, bydlení a práce. Během tohoto projektu jsme se naučili spoustě nových věcí – jak hospodařit s vydělanými penězi, jak si obstarat bydlení a jak se ucházet o zaměstnání. V průběhu projektu jsme byli ve firmě 2N, kde jsme se setkali s majitelem a personalistkou firmy. Dále jsme také poznali zaměstnance z firmy Hilti, kteří si s námi vyzkoušeli pracovní pohovor. V rámci projektu nás navštívili finanční poradci, kteří nám na praktických příkladech ukázali, jak je důležité mít finanční rozpočet. Velmi zajímavé bylo navštívit Armádu spásy a Azylovým dům. Volný čas jsme si zpříjemnili návštěvou divadla Palace, kde jsme shlédli představení Miláček Anna. Projekt nám byl velkým přínosem a pokaždé jsme si to užili a poznali mnoho nového. Těšíme se na příští rok.


 

A JAK TO ZAČALO?

Vzhledem k výborným referencím a potřebě dětí z DD být do života co nejlépe vybaven, jsme se rozhodli spolupracovat s organizací Spolu dětem o.p.s. Projekt „Postav se na vlastní nohy“ je projektem, který je mj. zaměřen na rozvoj kompetencí dětí v oblasti konkurenceschopnosti na trhu práce. To je přesně to, co děti z dětských domovů potřebují. Možnosti dětí z dětských domovů jsoum mnohem omezenější než dětí z řádných a podnětných rodin. Děti z dětských domovů se mohou zpravidla spolehnout jen samy na sebe… v této oblasti jim pomáháme my – tety a strejdové z dětských domovů, pracovnice OSPOD a naši přátelé ze Spolu dětem o.p.s.

Co konkrétně Spolu dětem o.p.s. dělají?

Všechny jejich projekty reagují na skutečné potřeby dětí v dětských domovech a v náhradní rodinné péči.

● pořádájí vzdělávací aktivity a praktické workshopy

● připravují děti na odchod z dětského domova a vstup do života

● snaží se o co největší integraci dětí

● informují o náhradní rodinné péči

Napsali o sobě: Na prvním místě je pro nás zájem dítěte. Naší vizí je stav, kdy se život dětí vyrůstajících v dětských domovech neliší od života dětí vyrůstajících v biologických rodinách víc, než je nezbytně nutné. Zároveň si přejeme, aby se co nejvíce dětí z domovů dostalo do náhradních rodin.

V projektu „Postav se na vlastní nohy“ Jde o tréninky dospělosti pro děti, které se chystají opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy.

Děti pomocí zážitků učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak v nich jednat. S mladými lidmi pracujeme interaktivními metodami a nácvikem praktických dovedností.  Nedílnou součástí projektu je zapojení účastníků do pracovního procesu, a to formou krátkodobých brigád.