Návštěva archeoparku

Jako první rodinka jsme se vydali prozkoumávat dávný život našich předků v Archeoparku Chotěbuz. Doprovázela nás milá paní průvodkyně, která poutavě vyprávěla o halštatské a slovanské historii a prováděla nás různými expozicemi.

Připravila si pro nás doprovodný program jako například mletí obilí na žernovech, psaní do voskových tabulek, lukostřelbu. Vyzkoušeli jsme si i práci archeologa, kde jsme si v připraveném pískovišti mohli vyzkoušet, jak se správně odkrývají pozůstatky kostí a keramiky.  Dozvěděli jsme se spoustu informací například o zemědělství, potravě, oblečení, řemeslech či dobových obydlích. Celé odpoledne jsme si moc užili.