Časopis Bušáček

Již několik let si vydávají naše děti pod vedením zkušené vychovatelky svůj vlastní časopis.

Zde prosím pár ukázek:

Všechny informace o dětech i fotografie dětí na webových stánkách jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Od zákonných zástupců dětí máme mj. písemný souhlas s natáčením a fotografováním dětí za účelem reprezentace dětského domova. Některé ukázky časopisů jsou však mírně upraveny – ne od všech zákonných zástupců jsme totiž v minulosti tento souhlas měli.